duminică, 6 iulie 2008

Aşe m-am mirat cînd am citit articolul acesta în Cronică, (15-06-2008) dă numa.

Odată pentru aceea m-am mirat findcă vegre am aflat ceva intresant în
"Colectivul redacţional".

Adoăară m-am mirat pentru conţinut.
N-aş fi crezut că aşe s-a strămuta treaba.

Pentru asta nici un titlu n-am ştiut da la această scriere.

vineri, 4 iulie 2008

Iară un moment din lupta românilor, pentru drepturile minoritare

Iară aşi zbiera! Dar numai latru, aşa încet vau-vau!
Ca un căţeluş speriat care s-a derivat între dulăii cei mari.
Totuşi cred, că dreptate şi legea e absolută, pentru asta nu contează cine-i căţeluş sau dulău.

Aşa văd eu şi situaţia care s-a desfăşurat împrejurimea alegerii conducătoarei a grădiniţei româneşti din Jula.

marți, 1 iulie 2008

Absurd (1.)

Bună!

Am făcut rînduială printre e-mail-luri, şi aşe am aflat următoarele documente.
Dreptate că-s în limba maghiară, dar dreptate şi ungureşte-i dreptate.


Nemzetiségi abszurdA probléma maga a rendszer

A kisebbségi területre is igaz, hogy ilyet ország még nem csinált. Ebben a törvényen kívüli közegben azokkal számolnak le, akik azt merészelik mondani, hogy a törvényeket be kellene tartani.

„…Magyarországon a nemzeti kisebbségeket szinte teljesen felszámolták, asszimilálták. A nemzeti kisebbségek helyzete az identitásukat tekintve rendkívül kritikus. Az eltűnésük veszélye kézzelfogható.
A szlovákok, a németek kulturális élete ma már csak kulturális emlék, mert ezek a közösségek olyan mértékben beolvadtak a külső nyomás hatására,
hogy eltűnőben van ez az érték.”

(Kaltenbach Jenő, FigyelőNet, 2007. június 12.)

A nemzeti kisebbségeket illetően már régen arról kellett volna beszélni, amiről nem lehet. Nem lehet, mert nincsenek erre fórumok, nincsenek kommunikációs kapcsolatok, csatornák, viszont van cenzúra, agresszió, hazugság, önkény és hasonlók. Arról kellett volna beszélni, hogy ami ezen a területen történik, az civilizálatlansági, kulturálatlansági, emberi, emberi jogi ügy. Nemcsak az illetékes többségi elit magatartásáról, döntéseiről van szó, hanem ennek következményeként a kisebbségi közegben lezajlott, lezajló folyamatokról is.

Ez a játszma a realitás, a reális folyamatok és a propaganda, a hamis frázisok ellentétén alapszik. Mi pedig részesei voltunk, vagyunk ennek a játszmának. Hittünk a propagandának, mert az szépet, jót ígért. Így történt például azzal a bizonyos monoetnikus koncepcióval is, melyet a kisebbségi ombudsman is említett. Hallottunk róla, mégis becsapva éreztük magunkat, amikor céltudatosan, következetesen megvalósult.

Senkinek sem kell eljátszania, hogy nem tudja, nem érti, mi történik, miért van vége a nemzeti kisebbségeknek. Főleg azoknak nem, akik irányítói, közreműködői, külső drukkerei voltak ennek a folyamatnak. A koncentrált törvénysértések, leszámolások talán minden közösséget tönkretettek volna. A régen agonizáló nemzeti kisebbségeknek igazán nem sok kellett. Persze szükség esetén hazudunk, csalunk. Annak a statisztikának hiszünk, amit magunk hamisítunk. Teljesítjük az elvárásokat, de az nem a valóság. A legnagyobb nemzetiségi vezetők, uralkodók pedig büszkék. Büszkék totális hatalmukra, a megszerzett anyagiakra, de az ő családtagjaik, gyerekeik, unokáik, volt tanítványaik szintén messzire elkerülik az úgynevezett kisebbségi közeget.

Nemzetiségi közösségi identitás az adott körülmények között nem létezik, nem létezhet. A szakirodalomban bőven találhatóak meghatározások az identitásra vonatkozóan. Olyan egyéni, közösségi, társadalmi, szociálpszichológiai alapfeltételekről van szó, melyeknek hiányában szó sem lehet arról a bizonyos „mi tudatról”, közösségi identitásról. Az alapvető kritériumok ugyanúgy érvényesek a nemzetiségi közegre is.

Ebben a hamis, illegitim, nem autentikus közegben a nemzetiségi származású emberek viselkedése, érzelmei és a tudományos megállapítások egymást igazolják. Egyebek mellett van közöny, elhatárolódás, érdektelenség, félelem, cinizmus, agresszivitás, gyűlölködés és hasonlók. Az, hogy valakik esetleg a kisebbségi terület fizetett alkalmazottjai, nem feltétlenül jelenti azt, hogy „szeretik” is, ami történik. Ők szintén elhatárolódnak, elzárkóznak, amin nem kell csodálkozni.

Ez a mostani abszurd folyamat hivatalosan 1993-ban kezdődött, amikor az Országgyűlés elfogadta a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó alkotmányellenes törvényeket. - Igaz, minden norma és törvény ignorálását nem lehet a kisebbségi törvény hibáival, hiányosságaival megmagyarázni. - Akkor, és még néhány évig úgy hittük, arról szólt az óriási propaganda, hogy az egész világ a magyarországi kisebbségi modellt csodálja, meg jogállamiságról is szó volt.

Valójában kezdettől fogva egész más történt. Fokozatosan kiderült, hogy kelepcéről, blöffről van szó. Törvénytelen és törvénytelenül működő, működtetett virtuális nemzetiségi gettók, rezervátumok jöttek létre, melyek sokban hasonlítanak a régi korokra, de vannak különbségek is. A kisebbségi területre is igaz, hogy ilyet ország még nem csinált.

Természetesen a lényeges dolgok nem véletlenül történtek. Nem véletlen például az sem, hogy olyan törvényi szöveg lett elfogadva, hogy bárki lehet kisebbségi önkormányzati képviselő, és bárki szavazhat a kisebbségi választásokon. Ezzel a megoldással lehetett támogatni, hogy bekerüljenek a testületekbe a megbízható emberek, komisszárok, szélhámosok, kalandorok, akik a saját hasznukra elvégzik a feladatot, közreműködnek a teljes leépítésben. Mivel ez az egész nem volt a gyakorlatban kipróbálva, ezért nem minden sikerült úgy, ahogyan azt zárt ajtók mögött eltervezték.

Az első csoportba azok a kisebbségi önkormányzatok és civil szervezetek tartoznak, melyeknek semmilyen magyarországi történelmi kisebbséghez nincs közük. Éltek, élnek, visszaélnek a joggal, mégpedig a gazdasági előnyök miatt. Mondjuk ez bűncselekmény, mert a törvényben egyértelműen le van írva, mit jelent a jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének bűncselekménye. Ez csak azért történhet meg, mert a közpénzek kezelői lehetővé teszik. Az ő felelősségüket senki nem veti föl.

A másik csoportba azok a testületek, szervezetek tartoznak, melyeknek a képviselői nagyrészt nemzetiségi származású emberekből állnak. Természetesen a származás a tényen kívül semmi egyebet nem jelent. A meghatározó cél a hatalmi pozíció és az anyagi érdek. Ezt nyíltan nem nagyon lehetett kimondani, csak megvalósítani. Minél rátermettebb, agresszívebb volt a domináns uralkodói csoport, annál sikeresebben valósította meg saját céljait, annál több kárt okozott saját közegében. A legjobbak kitüntetéseket is kaptak.

Ebbe a „mindent bele” közegbe bekerült több-kevesebb olyan ember is, aki az elvaduló viszonyokkal inkább nem értett egyet, de ezek a kisebbséghez tartoztak. Azért is, mert ciklusról ciklusra egyre több önkormányzat alakult. Leggyakrabban a meghatározó motivációs tényező az évi 6-700 ezer forintos bármire felhasználható állami támogatás volt, főleg ha egyáltalán nincs kit, mit önkormányozni. Ezt a növekedési folyamatot a nemzetiségi vezetők is támogatták, több okból. Egyrészt, mert kifelé prezentálni lehetett a nemzetiség töretlen növekedését, virágzását, nagyobb állami támogatást lehetett igényelni. Másrészt ez a tömegesítés nagyon jól szolgálta a vezetők egyéni hatalmi, anyagi érdekeit.

A „kulturális autonómia” képviselőinek, vezetőinek jelentős részével nemcsak az a baj, hogy az anyanyelvi kommunikációhoz tolmácsra van szükségük, bár ez is a magyarországi kisebbségi abszurdhoz tartozik, hanem az is, hogy minden felelősségtől elzárkóznak, a demokratikus szabályokat nem ismerik, jogállami követelményekről, törvényekről pedig soha nem hallottak. Ilyen „jogi izékkel” nem foglalkoznak, nem ezért tartják őket. Szerény jutalomért cserébe mindent megszavaznak, amit a kedves vezetők kérnek tőlük. Arra mindenki nagyon vigyáz, hogy ezek az emberek, egyes vezetők szerint káposztafejek, semmi olyan információhoz ne jussanak, ami esetleg elbizonytalanítaná őket. Az ilyen közpénzen felvásárolt, közpénzen etetett-itatott, „felhasználási célú” emberek minden szempontból alkalmatlanok képviselőnek, döntéshozónak. Ezzel mindenki tisztában van.

Szóval egyre csak virágoztunk, legalábbis így lett „lekommunikálva” a külvilág felé. Néhányan vették a bátorságot, és egymástól függetlenül elmondták, leírták a lényeget illetően ugyanazt, hogy ez így nincs rendjén, hogy törvénysértések történnek, hogy a közpénz lenyúlásáról van szó. Erről papír van. Ezeket az értékeléseket a szélesebb nyilvánosság nem ismerhette meg. A többségi és kisebbségi hatalom meghatározó képviselői pedig mindentől elhatárolódtak, a problémákat elutasították, az évek során egyre agresszívebben. Ebben a fullasztó, lidércnyomásos közegben tehát nemcsak arról van szó, hogy az embereknek nem lehet véleményük, hanem arról is, hogy nem lehet hivatkozni semmilyen törvényre, tényre. Itt elutasítanak minden normát, nemcsak a kisebbségi törvény alapelveit, az esélyegyenlőségi törvényt, hanem az Alkotmányt, az alkotmánybírósági határozatokat, a Polgári Törvénykönyv, meg minden létező törvény paragrafusait, követelményeit is. Ebben a törvényen kívüli közegben azokkal számolnak le, azokat nevezik forradalmároknak, ellenforradalmároknak, felbujtóknak, árulóknak, meg egyebeknek, akik azt merészelik mondani, hogy a törvényeket be kellene tartani.

Legrosszabb álmainkban sem hittük volna, hogy a mi életünkben is megismétlődnek azok a folyamatok, melyekhez hasonlókat szüleink generációja élhetett meg 50 - 70 évvel ezelőtt. Tehát az átmeneti, kaotikus évek után megvalósult egy retrográd folyamat, visszatérés a cinikus, feudális diktatúra állapotába, bár ez a mostani perverz variáns eddig nem létezett.

Nálunk, a szlovák nemzetiségnél, 15-20 évvel ezelőtt sok kritika érte a „táncoló-daloló” nemzetiség kliséjét. Az utóbbi években ez a szerep annyiban módosult, bővült, hogy egyre inkább lettünk sütő, főző, haluskázó, kolbászoló, pálinkázó, bőgatyás kaszáló stb. nemzetiség. Szintén kulturális autonómiailag. Meg folyamatosan valamit ünneplő. Mostanság ez is a kijelölt pályákhoz tartozik. Lehetséges, hogy egyik nemzetiség sem ünnepel annyit, mint mi. Azt mindenki tudja, hogy a hamisságtól, hamis pátosztól csöpögő ünnepségek, rendezvények milyen rezsimek jellemzői. Nem érdemes az embereket hibáztatni, amiért nem pozitív a viszonyulásuk, azaz nem látogatják a rendezvényeket. A normális emberek nemcsak intellektuálisan, emocionálisan nem bírnak ezzel azonosulni, hanem undorodnak is. A mazochizmusnak is vannak határai.

Nyilvánvaló, hogy a legalsó kasztba sorolt, elmaradott, „buta tót” paraszt örök „szociokulturális” szerepe undorító, anakronisztikus, szó sem lehet azonosulásról. Erre már soha nem lehet embereket idomítani. A primitivizmus, elmaradottság erőltetett kultiválásának pedig semmi köze a kultúrához, hagyományhoz. Inkább jellemzi a döntési pozícióban lévő emberek vulgáris, cinikus, korlátolt gondolkodását, ami szintén független a származástól. Utoljára a szlovákoknál leginkább a felvilágosult evangélikus hagyomány, értékrend létezett, de az már nagyon régen nincs, egyébként pedig elveiben ellentéte volt ennek a sötétségnek, hamisságnak.

Az is igaz, hogy a mostani „nemzetiségi” tevékenységek jelentős részéhez már nem kell se nemzetiség, se nyelvismeret, hiszen enni, inni, bulizni, külföldre utazni bárki tud, főleg közpénzen. A fiatal generáció erről az egészről hallani sem akar, nemhogy részt venni benne. Ők már soha senkinek nem lesznek a hacukákba beöltöztetett udvari bohócai, őket már senki nem fogja birkanyájként terelni, felhasználni, „csicskáztatni”. Erre nem vállalkoznak, sem pénzért, sem a nemzetiségi uralkodók kedvéért, sem a külföldi vendégek szórakoztatása kedvéért. Ennek a szerepnek örökre vége. Egyébként a saját gyerekeink, unokáink is ilyenek, természetesen. A középkorúak viszolyognak, leszámoltak egymással. Egyesek kápóként, felügyelőként, cenzorként uralkodnak, ha egyáltalán van ki fölött. Ha nincs, és leginkább nincs, akkor a semmit uralják a lehető legtöbb pénzért. A legidősebbek konstatálták, hogy itt mindig ez volt, mindig kihasználtak, felhasználtak, becsaptak. Igaz, pár öreg káder még száz éves korában is a kisebbségi bizniszből fog pénzt húzni. Ezeknek az önző, intoleráns embereknek a totálisan elavult döntései szintén szerepet játszanak a nemzetiség megszűnésében. A feudális, despotikus uralkodói attitűd nemcsak visszataszító, hanem törvénytelen is, ami alkotmányos jogállamban nem lenne lehetséges. Ez is hozzátartozik a „szent nemzetiségi család” torz képéhez. Szent nemzetiségek, szent nemzetek ugyanis nem léteznek.

Mivel a rendszer azonos elvek alapján működik, a többi nemzetiségnél is hasonló a helyzet. Ez a folyamat ott a legnyilvánvalóbb, ahol még 15-20 évvel ezelőtt voltak legalább minimális életjelek. Ebben az orwelli közegben a régi időkhöz képest különbség, hogy a hatalomban lévők soha ilyen nagy mennyiségű pénzen nem osztoztak. Nem csoda, hogy elképesztő agresszivitással, elzárkózással, törvénytelen eszközökkel védik a kiváltságaikat. A havi 600 ezer forintos fizetések és egyéb juttatások szemléltetik ezt. Az ilyen adatok, meg az egyéb pénzügyi machinációk, segíthetnének megérteni, hogy hová tűnnek el a kisebbségi biznisz százmilliói, milliárdjai. Az is a régi időket meg Orwellt idézi, hogy érkeznek vendégek, aztán itt esznek-isznak, ünnepeltetik magukat, utána nagyon el vannak ragadtatva. Egyesek még most sem értik, miért kerüljük a társaságukat. Igaz, akadnak olyanok is, akik szörnyülködnek, de ők hallgatnak.

Muszáj volt belátni, hogy már megint át lett írva a „Hétparancsolat”, már megint csak egy van. A kisebbségi bizniszből részesülnek a különféle képviselők, bizottsági tagok, kurátorok, hivatalnokok és egyebek. Meg a szakemberek, szakértők, merthogy ilyenek is vannak, meg intézmények. Vannak például jogászok, hivatásos kisebbségi jogvédők, de ők a jogtól, a nemzeti kisebbségek jogi problémáitól teljesen elhatárolódnak. Azt hiszem az egyetlen tisztességes jogi elemzést dr. Korhecz Tamás végezte, mégpedig a kisebbségi választási modellek témájában, de ő a Vajdaságban él. Az ő megállapításai szintén nem kaptak szélesebb nyilvánosságot, visszhang nélkül maradtak. Mondjuk ez nem csoda, hiszen az elemzés összegzésében megállapította, hogy a magyar választási modell alkalmatlan a kisebbségi akarat demokratikus képviseletére. A szakmai, emberi tisztesség nem származási, és nem is uniós kérdés.

Vannak hazai tudósok, kisebbségkutatók is, de ők nem foglalkoznak a magyarországi nemzeti kisebbségek problematikájával. Vannak még nemzetiségi referensek, hivatalnokok, egyesek valóban úgy viselkednek, mintha a múlt legsötétebb korszakaiból tértek volna vissza. Egyetlen tudásuk, képességük az arrogancia, a cinizmus. Úgy látszik, hogy nemzetiségi területen ez a stabil és örök hivatali karrier garanciája. A tapasztalat a mi területünkön ezt bizonyítja. A „problémások”, akiknek volt legalább egy - két tisztességes mondata, eltűntek, a magyarok is. Nem normális az sem, hogy ezen a nagyon szűk területen túl sok a vezetői, döntéshozói pozícióban lévő rokon, meg egy-két haver. Külső kontroll, fék pedig nincs.

Van még a nemzetiségi és a magyar média, amelyik jellemzően gondoskodik róla, hogy hiteles információk, alapvető tények ebből a bezárt világból ne kerülhessenek ki, ne legyen tájékozott se a kisebbségi, se a többségi közvélemény. A média ezzel az attitűddel nem informál, hanem dezinformál, becsapja az embereket, gerjeszti a különféle konfliktusokat. Nagyon sajnálatos, hogy a kisebbségi területet illetően csak elvétve akad példa a tisztességes tájékoztatásra, tisztességes újságírói, szerkesztőségi hozzáállásra. A televíziók közt elvétve sem. Arra nincs példa, hogy az alapvető kérdésekre, problémákra a médián keresztül választ, magyarázatot lehessen kérni az illetékesektől.

Lehetne még más területet is említeni, bogozni, de azt hiszem a lényeg az, hogy az eltelt 14 évben a nemzeti kisebbségek területén semmilyen hiteles, komplex, tárgyilagos vizsgálat, elemzés nem készült, sem jogi, sem pénzügyi, sem szociológiai, sem kulturális, nyelvi, sem semmilyen szempontból. Nem készült, mert a parlament illetékes bizottsága, a kormányok illetékes intézményei sem igényelték.

Azt is régen tisztázni kellett volna, hogy ebben a mi „kulturális autonómiának” nevezett közegünkben értelmiségre, szakemberekre végképp nincs szükség, ami szintén nem újdonság. Egyébként kipróbált, állandóan használt recept, hogy a legigénytelenebb, legtájékozatlanabb embereket felhasználva célszerű leszámolni a nem kívánatos elemekkel. Törvényszerűen történt így, mivel a vezetők hatalmi pozícióikat így bebetonozták, kizárólagossá tették, a politikai vezetés pedig kizárólag a nemzetiségi vezetők kívánságait, hatalmi, anyagi érdekeit preferálja. Ez a borzalom lett a „kulturális autonómia” eredménye. Az lett volna a minimum, hogy erről tájékoztatás történik, hogy mindenki ennek tudatában legyen, számoljon ezzel. Itt is alapvető alkotmányos jogsértésekről van szó, meg a Polgári Törvénykönyv paragrafusainak megsértéséről is, hiszen az embereknek - származástól függetlenül - joguk van, lenne a hiteles információkhoz. Vannak szakmák, szakterületek, amelyek feleslegessé váltak, vagy feleslegessé tették őket, de azoknál előfordul, hogy bizonyos segítséget kapnak. Igaz, nekik létezik, működik a jogi képviseletük. A nemzetiségi területnek nincs képviselete.

Sokféle alapvető változás következett be az évek során. A mi térségünk, a Dél - Alföld, ezen belül Békés megye, az Európai unió gazdaságilag legelmaradottabb térségei közé tartozik, ami az itt élő embereket érinti. A szlovák nemzetségi területre pedig természetesen negatív hatással volt a tudatos, teljes leépülést célzó, eredményező kisebbségi gyakorlat is, amit adatok, tények igazolnak. Egyebek mellett alapvető változást jelent az is, hogy rendkívüli mértében csökken a szlovák nyelvet tanuló gyerekek száma. Az iskolák bezárását, illetve a szlovák nyelv oktatása iránti igény rohamos csökkenését, megszűnését szintén tényként kellett volna kezelni, mégpedig súlyos tényként és evidens következményként. Az utóbbi 10-15 évben például itt a megyében a szlovák nyelv oktatása a nyelvoktató iskolák legalább 60-70 százalékában szűnt meg, helyenként az iskolával együtt. Ez a folyamat dinamikusan folytatódik. A katasztrofális tényekről, mint mindig, most is hallgatni kell, de attól azok még léteznek, sőt, mintha csak azok léteznének. A valóságnak és a hamisságból épített légvárnak nincs köze egymáshoz.

Nemzetiségi szempontból ezek a valóságos problémák. Az elherdált milliárdok töredéke elég lett volna a kialakult súlyos helyzet rendezésére. Ehhez kellett volna egy kevés tisztesség, de az itt nem létezik. A sok hazudozás, szélhámosság, manipuláció helyett legalább arra a néhány lényeges mondatra kellett volna odafigyelni, azokat kellett volna megérteni, melyeket Kaltenbach Jenő kisebbségi ombudsman mondott. Például a Fundamentum 2000. évi 2. számában: „Sajnos az egészben a kimondhatatlanságok okozzák a legnagyobb bajt. Nagy őszintétlenség jellemző. Ami történik, az nagymértékben színjáték, amiben nem csak a többségi elit játssza a maga jól betanult szerepét. A kisebbségi oldal egyes képviselői ugyanúgy részesei ennek a játéknak, amely nem az igazságról, nem az életről, hanem a személyes érdekekről szól.” Ezzel a megállapítással mindenki egyetért, mindenki így tartja normálisnak. Kizárólag hatalomról és anyagi érdekekről van szó, ezt senki nem cáfolta, nem tett ellene semmit. Meg azt is mondta az ombudsman, hogy: „…azt nem vállaltam, és nem is fogom vállalni, hogy kizárólag jogi elvek alapján szembe menjek az összes általam képviselt csoporttal.” Egy normális országban, jogállamban azt talán nem fogadnák el, hogy az országgyűlési jogi biztos olyan csoportokat, érdekcsoportokat képvisel, kell képviselnie, amelyek elutasítják a jogot, a jogi álláspontot. Nálunk ez a normális, ez az elvárás, ez szintén része a tökéletes magyarországi kisebbségi abszurdnak.

Hogyan kell nevezni azokat, akik elutasítják a jogot, a jogi álláspontot? Bűnözőknek, gengsztereknek, szélhámosoknak? Sajnos nálunk csak nekik vannak jogaik, az ő érdekeiknek van képviselete. Azért nem reagált senki, semmikor, semmire. Most, 2007-ben sem, amikor az ombudsman a FigyelőNeten megjelent interjúban a kisebbségi törvény módosítása és a választások kapcsán kijelentette, hogy „…a 2005-ös módosítás a korábbi tarthatatlan helyzeten semmit nem változtatott, éppen ellenkezőleg. Ez az államilag igazolt csalás állapota.” Igen, ezt mindenki tudta, tudja, hogy a törvény garantálta a tökéletes csalás lehetőségét, de ez nem probléma, mert pontosan ezzel a céllal készült. Nem véletlen, hogy a magyar és a kisebbségi médiában szinte semmi nem jelent meg erről. Most sem óhajt senki, semmiről tájékoztatni, magyarázatot kérni, adni.

Ami 2005-ben meg azóta történt, annak már végképp nincs köze sem az itteni nemzetiségi ügyhöz, sem a határon túli magyarokhoz. Ami itt történik, az csak kárára lehetne a határon túli magyaroknak is. Ezt határon belül és kívül mindenki tudja, akinek tudnia kell A törvényi szigorú és örök titok lényege az, hogyan lehet lepapírozni, törvénynek nevezett irománnyal biztosítani, hogy az eddigi zsákmányhoz ezután is hozzá lehessen férni mindenkinek, aki számít. Erről, kizárólag erről van szó. Nem lehet róla beszélni, de mindenki pontosan tudta, tudja, hogy ezt az egészet rég nem kellene csinálni, ki sem kellett volna találni.

A mostani „választásokon” megint úgy volt, hogy bármi megtörténhetett. Bárkiből lehetett képviselőt kreálni. Arra is volt lehetőség, hogy akár az összes kisebbségi önkormányzatot létre lehessen hozni egyetlen kisebbségi szavazó nélkül is. A törvény módosítása után volt nagy felháborodás. Mindenkinek volt legalább egy rossz szava. Azoknak is, akik már akkor tudták, hogy képviselők lesznek. Állítólag ezt megint senki nem akarta, senkinek nincs köze hozzá. Ahogy 1993-ban, úgy most is folyik a tömény hazudozás, de még annál is jobban.

Nemzetiségi részről nem volt lehetőség véleményt sem mondani, nemhogy elutasítani ezt a szélhámosságot. Az országos önkormányzatok, országos elnökök nem fogadhatták el a törvénymódosítást, hiszen 2004. május 1.-től érvényben van a módosított Alkotmány, melyből kimaradt az a paragrafus, mely alapján a kisebbségi önkormányzatok három cikluson át meg lettek választva. Ez azt jelenti, hogy sok év után mégis alkotmányellenesnek bizonyult a selejtes paragrafus meg az önkormányzati rendszer. Mégis mindenki úgy tett, mintha semmi nem történt volna. „Nem vette észre” senki, akinek ez lett volna a dolga. Az Országgyűlés és a kormány illetékesei számára ez nem jelent problémát.

Szó szerint úgy igaz, hogy a korábbi tarthatatlan helyzethez képest semmi nem változott, épp ellenkezőleg. Jobb helyeken most nem hibáztak. Nem kellett se jelölt, se program, se névjegyzék, se választás. Érdekek alapján megállapodások születtek az öt képviselőről, a többi csak színjáték volt. Épp ezért a tájékozottabb nemzetiségi származású emberek ebben nem vettek részt. Nem feltétlenül nagy nemzetiségi tudattól vezérelve, hanem egyszerűen azért, mert nyilvánvaló csaláshoz nem adták a nevüket. Persze azért helyenként beszállították a cédulákat a polgármesteri hivatalokba a sosem látott nemzetiségiek adataival is. Volt, aki annyit tudott, hogy valami nemzetiségi izéről van szó, volt, aki annyit sem. A polgármesteri hivatalok ezzel az egésszel nem tudtak mit kezdeni, sem jogi, sem nemzetiségi szempontból. Épp ezért lett így kitalálva, hogy semmilyen kontrollra ne legyen lehetőség. Aztán a „választásokon” öt jelöltből öt képviselőt lehetett választani. Soha senki nem tudhatja meg kik voltak a választók, egyébként teljesen mindegy, hiszen választás sem volt.

Ezt csak nálunk lehetett megcsinálni. Az úgynevezett szakértők, előkészítők tisztában vannak vele, mit műveltek, de nem vállalják a felelősséget. Lehet tudni, hogy más országokban milyen megoldások léteznek. Például azt, hogy Finnországban a lappok milyen határozottan intézték el, hogy ne legyen kisebbségi biznisz. Ilyen alapvető dolgokról a nagyon kisebbségi tudományos, nagyon szakértő, nagyon illetékes emberek mélyen hallgatnak, ahogyan a média is.

Tény, hogy nem volt kötelezően elrendelve a csalás, nem mindenhol mentek elég flottul a dolgok. Megint voltak bonyodalmak, nem várt kellemetlenségek. Aztán csak elérkeztek a megyei meg az országos választások, ott pedig voltak botrányok. Voltak megismételt választások, bejelentések, feljelentések, egyebek. Botrányok pedig azért voltak, vannak, mert ez maga a botrány, a totális törvénytelenség Bandák csaptak össze a zsákmányért, meg olyanok is, akiknek elvei vannak, de ők nem számítanak. Ők is tudták, tudhatták mi fog történni, mibe lépnek. Érvényes az ókori bölcsesség, miszerint „Mihelyt a jog és a jogtalanság összekeveredik, háborúk lepik el a földet és bűnök sokasága”. Ó, igen.

Az Országos Szlovák Önkormányzat választását is meg kellett ismételni. Kettészakadt a testület, elszabadultak az indulatok. Ezen csak az lepődhetett meg, akinek fogalma sincs a valóságról, vagy nem nézte ki a „tótokból”, hogy lehetnek indulataik, hogy nem mind zombi. Természetes, hogy a „mintafarmon”, minden drasztikus intézkedés ellenére, ez megtörtént. Pszichológiai törvényszerűség, hogy kiélezett szituációkban az elfojtások, a különféle indulatok felszínre törnek. De ez valóban csak a felszín, a lényeg, a valódi probléma nem ez. A probléma maga az egész minősíthetetlen, gátlástalan rendszer az összes negatív következményével együtt.

A kulcsmondatot szintén a kisebbségi ombudsman mondta ki: „Ez a rendszer a legminimálisabb alkotmányos jogállami követelményeknek sem felel meg.” Ez a valóság, erről nem lehet beszélni, minden egyéb csak tarandálás, halandzsa, lári-fári. Természetesen azért nem reagált senki, akinek kellett volna, mert a közjogi méltóságok, a politikai pártok, az országgyűlési képviselők, a kormány illetékesei, a közélet szereplői is egyetértenek azzal, hogy „ezeknek”, a nemzetiségieknek, a jogállam keretein kívül a helyük. Ebben teljes a nemzeti konszenzus. Ha nem így lenne, akkor nem így lenne.

Az egyébként gyakran hisztérikusan reagáló nemzetiségi vezetők pedig - szokásuk szerint - mélyen hallgatnak, gyáván lapítanak. Nem cáfolták az ombudsman megállapításait, megint úgy tesznek, mintha nem tudnának róla. Ebben az ügyben nem kérik senkinek a segítségét, mert kicsit sem érdekük a helyzet tisztázása. Mivel az állam egyes képviselői útján határozottan, agresszíven lép föl, így aztán az lett volna a legkevesebb, hogy mi is elmondhassuk, hogy ami 1993 óta történik, az nemcsak a választási csalás bűncselekményének törvénybe foglalt biztosítása, hanem morális, egzisztenciális, és sok milliárdot kitevő gazdasági károkozás is, melyet az állam a nemzetiségiekre hivatkozva, de elsősorban a nemzetiségiek rovására követ el. Jogi nyelven valahogy úgy mondják, hogy mindez a jó erkölcsbe meg a tételes törvényekbe ütközik. Ez tehát nem nemzetiségi belügy, mert minden alapvető döntést kizárólag az Országgyűlés, a kormányok meg az alsóbb szintek hoznak. Mondjuk, ha lettek volna nemzetiségi alapon verekedések, akkor két-három napig benne lettünk volna a tévében. Esetleg a hagyományok újjáélesztése jegyében defenesztrációt kellett volna rendezni, az is elég szórakoztató lett volna. Ráadásul megfelelt volna a középkori viszonyoknak.

Az uniós testületek, intézmények, bizottságok emberi jogi, kisebbségi gyakorlatát illetően nincs illúziónk. Európában, az unióban csak egyetlen dolgot nem szabad, nyíltan gyűlölködni, azt nem szeretik. Minden egyéb megengedett. Sorozatosan lehet törvénytelen, alkotmányellenes intézkedéseket, törvényeket hozni. Ennek van támogatottsága. Régen is hoztak olyan törvényeket, amelyek faji, származási alapon hátrányosan érintették, törvényen kívülivé tették az embereket, így aztán ezt az európai hagyományok ápolásaként is fel lehet fogni. Gondolom, hogy így van, ezért nem reagálnak, nem érdeklődnek, nem nyilatkoznak Magyarország uniós képviselői sem, ahogyan mások sem, például az illetékes biztosok. Biztosan azért nem érdekli őket, amit magyarországi kollégájuk nyilatkozik. Az európai emberi jogi deklarációk, dokumentumok sokasága egészen másról szól, de az elvek, a deklarációk nem számítanak.

Igaz, az unió messze van, főleg, ha nincs aki a megoldás érdekében fölvetné ezt a problémát. Magyarországon az illetékes elit, meg a határon túli magyarokat állítólag annyira szeretők, talán akkor lennének elégedettek, ha más országok azzal állnának elő, hogy az itteni leglényegesebb törvénytelen elemeket átveszik, és saját közegükhöz igazítva következetesen alkalmazzák. Orwellnél maradva, valamelyik Mr. Pilkington pohárköszöntőjében elmondaná: „Ha önöknek meg kellett birkózniuk a maguk alsóbbrendű állataival, hát nekünk is megvannak a magunk alsóbb néposztályai”. Erre a szellemességre az egész asztaltársaság harsány röhögésben törne ki, aztán újratöltenék a poharakat, kitörne az általános éljenzés. Az igazság az, hogy semelyik ország nem vette át a magyarországi kisebbségi modellt, a szomszédos országok sem. Arról sem hallottunk soha, hogy a határon túli magyarok ilyet szeretnének, mert egyáltalán nem szeretnének.

Máshol másképp van. Magyarországon elvétve történik arról tájékoztatás. Például, hogy Szlovákiában egy nemzetiségi származású embert ért atrocitás igazságának kiderítése érdekében a szlovák újságírók kötetnyi cikket írtak, kamerákkal, mikrofonokkal eredtek az illetékesek nyomába. Értelmiségiek, emberi jogi szervezetek petícióval, aláírásokkal, feljelentésekkel követelik a probléma jogszerű tisztázását, tisztességes ügyvédek vállalják a jogi képviseletet. Nálunk az ilyesmi jelenleg teljesen elképzelhetetlennek látszik, ami már rég nem kizárólag nemzetiségi ügy. Épp ezért a tisztességes elitnek, közéleti embereknek, értelmiségieknek, újságíróknak, jogászoknak nálunk is másként, felelősebben kellene megnyilvánulniuk. Kellene, hogy legyen energiájuk, bátorságuk. Nálunk most is az agresszió, a megfélemlítés, a törvénytelenség, a leszámolás a menő, de már tényleg nincs kivel leszámolni. Ha ez az őrület nem nálunk, nem velünk történt volna, akkor röhejes is lehetne, de így csak döbbenten nézzük ezt az eszement vircsaftot, nem találjuk, nem mondjuk ki a megfelelő szavakat. Lehet, hogy valóban paradigmaváltásra lenne szükség. Most azt ismételgetjük, hogy „ezeknek teljesen elment az esze”, vagy már azt sem.

Végre véget kellene vetni ennek a rémálomnak. Normálisabb emberek módjára beszélni és főleg megoldani, rendezni azt a nagyon keveset, ami még rendezhető. Többségi és kisebbségi részről is más, sokkal normálisabb hozzáállásra lenne szükség. A többségi és kisebbségi hatalom illetékes képviselői viszont „beásták” magukat, semmiről nem akarnak hallani, főleg nem ennek a helyzetnek a tényszerű, jogszerű tisztázásáról. Amíg így van, addig a kisebbségi terület a jogállamon kívül marad, addig a mi országunk nem felel meg a jogállam kritériumainak. A kisebbségi hatalom képviselőinek viselkedése teljesen érthető, de semmilyen ésszerű magyarázatát nem ismerjük annak, hogy a többségi hatalom miért ragaszkodik ilyen megszállottan, mániákusan egy zsákutcás, törvénytelen, diszfunkcionális, rendszerhez.

Albertiné Kozsuch Ilona

Absurd (2.)

Bună!

Am făcut rînduială printre e-mail-luri, şi aşe am aflat următoarele documente.
Dreptate că-s în limba maghiară, dar dreptate şi ungureşte-i dreptate.A nacionalista kettős mérce politikája ● Pilisszentkereszt

A közvéleménynek sejtelme sincs arról, hogy hazánkban nemcsak „faji kérdés” van, hanem nemzetiségi kérdés is, mivel (teljesen alaptalanul) a többség azt gondolja, hogy az ismert nemzeti kisebbségek köszönik, jól vannak, megvan minden joguk.

Pilisszentkereszt annak a magyarországi falunak a neve, amelyben a helyi kupaktanács úgy döntött: elzavarja a község szlovák nemzetiségi önkormányzatát - azért nem nevezem „kisebbségi” önkormányzatnak, mert a szlovákok többségben vannak Pilisszentkereszten - a székházából, s fölajánl helyette valami sufnit. Ebből botrány lett, majd mindenki sietett kijelenteni, hogy az ügynek „nincsen semmiféle nemzetiségi vonatkozása”. Persze az érintett magyarországi szlovákokat a kutya se kérdezte meg, a nemzetiségi önkormányzat tagja volt kénytelen betelefonálni Bolgár György ismert műsorába (a KlubRádióban), s így kiderült: nem csak erről van szó. Megszüntették a helyi szlovák/magyar, kétnyelvű lapocskát, abbahagyták a hivatal közleményeinek szlovák nyelvű közzétételét, megszűnt a környékbeli helyi televízió szlovák adása és így tovább.

Mivel Magyarországon a közvéleménynek sejtelme sincs arról, hogy hazánkban nemcsak „faji kérdés” van (azaz zsidókérdés és cigánykérdés), hanem nemzetiségi kérdés is, mivel - teljesen alaptalanul - a többség azt gondolja, hogy az ismert nemzeti kisebbségek köszönik, jól vannak, megvan minden joguk, és ennek következtében (vagy ennek ellenére) csöndesen asszimilálódnak a teljes önfölszámolásig. Az persze baj, ha a mezőségi magyar, a csallóközi magyar, a bácskai magyar asszimilálódik (románosodik, szlovákosodik, szerbesedik), de az nem baj, hogy a magyarországi szlávok beolvadnak.*

Természetesen: ez a mindenkori nacionalizmus alaptermészete. A kettős mérce. Magyarországon ráadásul - ahol olyan szláv vezetéknevű személyek vannak a vezető emberek között, mint Gyurcsány, Pokorni, Navracsics, Csurka, Lezsák, Makovecz - teljesen elfelejtették, hogy nemzetiségek még léteznek. Pedig léteznek. De a magyarországi szlovák (kisebbségi) értelmiség panaszait a pozsonyi, kassai szlovák nyelvű sajtóban fejti ki - ezt Pesten nem értik, nem olvassák. Ahogyan az erdélyi, felvidéki magyar értelmiség is a pesti sajtóban részletezi sérelmeit, javaslatait, kibontakozási terveit. Így hát erről Bukarestben, Pozsonyban még az a „többségi” demokratikus értelmiség se nagyon tud, amely egy darabig érzékenynek látszott a nemzetiségi problémára, és mintha értette volna, hogy a „nagyromán” vagy „hurrászlovák” nacionalizmus nem pusztán a kisebbségi magyarokat, hanem a romániai, szlovákiai demokráciát (ha tetszik, az „összdemokráciát”) is fenyegeti.

A pilisszentkereszti - meglehet: banális – ügy kiváltotta a várható reakciókat. Természetesen: a legrosszabbakat. Szegény, szerencsétlen, jobb sorsra érdemes köztársasági elnökünk (akinek érezhető németes akcentusán pedig nyomot hagyott a soknemzetiségű Baranya - bár ez a kiejtés még mindig kevésbé németes, mint az előd Mádl Ferencé) azonnal lerohant Pilisszentkeresztre, és a teljesen nyilvánvaló tényekkel szöges ellentétben kijelentette, hogy a probléma fikarcnyit se nemzetiségi jellegű, hanem helyi klikkek civakodása. Evvel egy időben a bájos Ján Slota kijelentette, hogy ölik, nyuvasztják a szlovákot a nyereg alatt puhított hunok, majd ennek örömére fölhajtott még egy pohárkával. A snájdig Robert Fico, a szociálnacionalista sztárapparatcsik, a Magyarországon széles körben csodált ősellenség pedig mindenféle akciókat indított a pilisszentkereszti szlovákság védelmére, s evvel persze igazoltnak tekintette a saját soviniszta támadásait a szlovákiai magyarság ellen.

Ennek persze nem így kellett volna történnie. Magyarországon a MAGYAR liberális, szociáldemokrata, újbaloldali, zöld értelmiségnek kellett volna védelmébe vennie a pilisszentkereszti szlovákokat, nem pedig a szlovákiai SZLOVÁK ultrasovinisztáknak. A méltóságukban és jogaikban sértett szlovákiai magyarokat nem a hatvannégy-vármegyés, rákócziszövetséges, turulos, árpádsávos, nagymagyarországos, azaz: irredenta és szélsőjobboldali mozgalmaknak kellett volna a védelmükbe venniük, hanem a liberális, szociáldemokrata, kommunista, zöld szlovákiai erőknek. Slota, Vadim Tudor, Funar, Šešelj vajda magyarországi megfelelői Slota, Vadim, Funar, Šešelj vajda politikáját becsmérlik, és megfordítva.

Nacionalisták állanak szemben nacionalistákkal, a demokraták, a humanisták pedig kushadnak, morognak, vinnyognak. Sok minden változott az elmúlt évszázadban, de 1908 megveszekedett, Európát az apokalipszisbe hajszoló sovinisztái, irredentái magukra ismernének a mai helyzetben, és boldogan kapcsolódnának be az uszításba, a hazudozásba, a felelőtlenségbe, a kegyetlenség kultuszába, a kritikai gondolat („dekadencia”) gyalázásába.

Ebben az elátkozott, búvalbélelt Kelet-Közép-Európában a sovinizmus az ász. Mindent üt. Romániában, Erdélyben az egymás torkára kést helyező álbaloldali és jobboldali román pártok egységfrontot hoztak létre „a magyarok” (így) ellen. Kolozsvár polgármestere, Emil Boc, az elnöki hatalom mögött álló Demokrata-Liberális Párt elnöke – akit a kolozsvári magyarok szavazataival választottak meg a hírhedt Funar ellenében – most arról szónokol, hogy „a magyarokat meg kell állítani”. (Miért, hova mennek?)

Ami Magyarországot illeti, a rémséges Robert Ficonak sajnos igaza van: lángoktól ölelt kis hazánkban ővele szemben bizonyítják a mellesleg népellenes politikát folytató parlamenti pártok, hogy nemzeti elkötelezettségük (mijük?) érintetlen. Az emberi jogaikért rettenthetetlenül (vagy hogy) síkra szálló utódállami (kisebbségi) magyar politikusok az emberi jogok politikája iránt - legjobb esetben - közönyös magyarországi politikusokkal és lobbikkal szövetkeznek, választóikat a mindenki számára egyértelműen valóságidegen, délibábos autonómiatervekkel szédítik, miközben remekül együttműködnek a háttérben a magyargyűlölő - vagy a magukat cinikusan magyargyűlölőnek föltüntető - szlovák, román politikai mozgalmakkal és hatalmi körökkel.

A nulla mozgástérrel rendelkező mai magyarországi kormányzat (MSZP) nem nagyon tehet egyebet, mint hogy elutasítóan és ellenségesen viselkedjék a nyíltan sovén szlovákiai kormánnyal szemben. Gyurcsány Ferenc helyesen tette, hogy lemondta találkozóját Robert Ficoval – de ez mindaddig üres gesztus, ameddig a kormány semmit sem tesz a magyarországi szlovákok érdekében.

Ez az egész a szokásosan szánalmas kelet-európai ügyecskék közé tartoznék, ha nem volna általános a csodálat hazánkban a „nemzeti” alapon támadott Szlovákia iránt. A magyarországi szociálnacionalisták Robert Ficot bálványozzák, mert szavakban szembeszegül a neoliberális gazdaság- és szociálpolitikával, s közben bevonszolja Szlovákiát az euróövezetbe. (A „magyar euró” manapság épp olyan üres nemzeti jelkép lett, mint a Fradi.) A magyarországi neoliberális-neokonzervatív tábor - amelybe a kormánypárton kívül az ellenzéki SZDSZ és MDF is beletartozik - ugyanakkor emberfölötti nagyságú titánként tekint Mikuláš Dzurinda volt szlovákiai miniszterelnökre, erre a legjobb esetben járási szintű intrikusra, aki létrehozta azt a fantasztikus gazdaságpolitikai diadalt, amelynek következtében példátlan mértékűre növekedett az egyenlőtlenség, döbbenetesen csökkent a reálbér, katasztrofálisan tönkretették a szociális szolgáltatásokat. Az európai sajtó a szégyenletes kudarc szinonimájaként kezeli Szlovákiát. A jól tájékozott pesti sajtó - amely kizárólag az Európai Unió és a nemzetközi pénzügyi szervezetek, hitelminősítő intézetek vak és süket bürokratáinak (sötét reakciós) szempontjait képes figyelembe venni - viszont még mindig azt hiszi, hogy a szociálnacionalista és/vagy klerikálsoviniszta konzervatív szlovák államférfiak útján kellene járni. Mintha véletlen volna az, hogy ezt a politikát csak a legelvadultabb „nemzeti” demagógiával, uszítással, őrjöngéssel lehet legitimálni.

A dologban az a kínos, hogy a vadul csodált szlovák politikusok – és a mai magyarországi jobboldalon már most imádott román elnöki palota (vö. Boros Imre „közgazdász, volt miniszter”, a minden szempontból többszörösen lebukott „közéleti személyiség” legutóbbi homíliájával) – egyik fő jellegzetessége a magyargyűlölet. Dzurinda és/vagy Fico csodálói ugyanakkor a magyar nemzeti mazochizmusra jellemző szellemi szeppuku/harakiri elegáns végrehajtói is. Azt mondják, a magyarellenesség kivételével minden klassz, amit az euróbajnok szlovák megyei politikusok művelnek - de még ezt se higgyük el nekik, hiszen Pilisszentkereszt ügyében (ha még kellett) bebizonyították, hogy semmivel se jobbak a Deákné vásznánál. Mind a pesti, mind a pozsonyi, bukaresti („többségi”) vezetők, mind a kisebbségi (marosvásárhelyi, dunaszerdahelyi) politikusok a nacionalista retorikát kombinálják a választóik érdekeinek a semmibevételével. Egymással is nacionalizmusban versengenek, miközben – egyébként sikertelen – antidemokratikus, sovén szlovák, román, magyar ellenfeleik fogásait próbálják ellesni, mert a kölcsönös és egyetemes kisebbrendűségi érzés miatt biztosra veszik, hogy a másik balfácán tehetségesebb, mint ők. Pedig nem. Mind egyformák.

De ha valaki azt hinné, hogy ezekből a pitiáner, ostoba, tudatlan és rosszhiszemű veszekedésekből nem lehet igazán nagyszabású zűrzavar – nagyot tévedne. Magyarország és Szlovákia között komoly feszültség van, s ilyenkor persze érvényesül a szokásos nacionalista parancsolat: állj ki a saját államod mellett, a szomszédnak nem lehet igaza. Annyit elmondhatunk, hogy a magyar állam kevésbé agresszívan elnyomó a saját nemzeti kisebbségeivel szemben - mert sikerült már korábban erőszakosan beolvasztania őket. Az utódállamokban ez a folyamat még nem fejeződött be, és az idők nem is alkalmasak arra, hogy befejeződjék. Ez a csöpp fáziseltolódás ad némi előnyt a pesti kormánynak, de ez az előny nevetségesen csekély.

Ameddig a nacionalista kettős mérce politikája folytatódik, addig demokratáknak, humanistáknak, baloldaliaknak nincs okuk rá, hogy másképp tekintsenek erre az egész kakasviadalra, mint keserű iróniával.

Tamás Gáspár Miklós

(Népszava)


miercuri, 21 mai 2008

Adevărată perlă ! :-)

Vă pup dragii mei! :-)

Ştiu că dă mult n-am scris nici un rînd. Sînt ocupat oleacă! :-)
Şi acum numa-i pentru aceea bat keyboardul pentrucă am aflat o adevărată perlă,
o dovadă că AŢRU cum ne reprezintă pe noi românii din Ungaria, cum încearcă ca din toate punctele de vedere să apăre identitatea şi supravieţuirea a românilor din Ungaria. :-)
Noa, ei or supraveţuii, biztos n-or murii dă foame! :-)

luni, 12 mai 2008

Cu cîteva zile înainte am primit un e-mail de la "Un suferitor"

E-mail-lul n-a conţinut altceva decît rîndurile de pe mai jos.
N-a fost nici un comentariu lîngă scriere.
Pre cum am citi, presupun că s-a scris în anul 2003, cînd domnul Gulyás era încă primar. :-)

Şi scrisoare aceasta dovedeşte că domnul Gulyas e adevart speţialist, în privire cum trebuie "preluat" un institut român, ca românimea să-şi păstreze identitatea, limba, tradiţiile...etc..etc.

Din păcate, articolul amintit
apărut în Békés Megyei Hírlap 18.07.2003 nu se află în archiva de pe internet a ziarului. :-(
De ami késik nem múlik! (= Ce întîrzîe nu trece)
zîce unguru. :-)


Ce se găteşte î
n ceaun ?

1./ Ultimul recensămînt din Ungaria, a dovedit că numărul populaţiei de naţionalitate română a scăzut în mare măsură.
AŢRU această situaţie gravă a ajutat şi cu aceea că a solicitat subţiarea a adunării generală cu cetăţeni neromăni.

2./ Privind situaţia şcolarizării şi educării minoritară, situaţia e foarte gravă. La Aletea şcoala generală cu limba de predare română în ultimii 3-4 ani - acest bastion a minorităţii noastre - s-a destrimat total. AŢRU nu a rezolvat problema numai de azi pe mîine. Răspunderea autoguvernării română pe ţară şi locală e mare, pentru că nici atîta nu a ajuns, ca să se înscrie copii români în şcoala română. Nu numai cu ajotor material ci şi cu spiritual ar fi trebuit să ajute. Aletenii sînt în încertitudine.

3./ La fel şi chitighăzenii unde s-a desfiinţat o grădinită unde majoritaea copiilor sînt români. Comportarea primarului chitighăzean – Gheorghe Gulyás – care totodată e şi vicepreşedintele a AŢRU-lui, dovedeşte de o mare făţărnicie şi comportament dictatoric. Articolul apărut în Békés Megyei Hírlap /18.07.2003/ e o ruşine a noastră a românilor din Chitighaz şi totodată a românilor din Ungaria, care au ales un primar şi vicepreşedinte fără simţ democratic şi de autocontrol. Domnul vicepreşedinte dacă ar ajuta educarea copiilor români numai cu onorariu primit dela AŢRU – 120.000 Ft – ar fi un mare gest faţă de neamul său chitighăzean.
Acest stil dictatoric din păcate a pătruns şi printre electori, dar nu au avut şi poate nici nu au curajul să lupte contra lui. Noi ne-am vîndut pielea, dar preţul a fost foarte mare. Avem o şcoală în pierdere, am pierdut o grădiniţă, ne pierdem neamul şi în fine ne pierdem noi pe noi însuşi. Acuma ştim şi înţelegem ce au simţit micherechenii mulţi ani de zile. E grozav să nu acutezi să vorbeşti cu celălalt, nu ştii cine te pîndeşte şi cînd vei pierde locul de muncă din cauza unui om care se simte atotputernicul. Micherechenii au avut curajul să se răzbune – după 12 ani – faţă de dictaura locală, sper că şi noi vom avea.

4./ La data de 17.03.2003 preşedintele AŢRU-lui – Traian Cresta – în ziarul Békés Megyei Hírlap a zis că e o greşeală dacă autoguvernerea minoritară locală nu e intrebată înainte de ar decide autoguvernarea locală despre educaţia română. Aşa se vede că la Chitighaz nu e greşeală, sau şi preşedintele e infricosat? Trebuie să se ştie că majoritatea a membrilor autoguvernăii minoritară română din Chitighaz - în frunte cu primarul Gheorghe Gulyás - sînt şi deputaţi în autoguvernarea locală.

În fine aşa se vede că aceste probleme a tuturor romănilor, dar mai ales a aletenilor şi chitighăzenilor poate şi bihorenilor, nu are mare importanţă în activitatea AŢRU-lui.
Cu mult mai important e ce se fierbe în ceaun la diferitele concursuri de gătit.

Un suferitor

Bună dimineaţa!
Şi hai să vezi, noaptea n-a trecut făr' de roade, cineva m-a trimis articolul din Békés Megyei Hírlap.
.
A polgármestert a közvélemény egyáltalán nem érdekli
A titok, amiről mindenki sugdolózik! — Kik félnek és miért a községben? Kétegyháza lázad
.
Kétegyháza egy része. Négyszáz tiltakozó aláírást gyűjtöttek a szülők, amikor kiderült, hogy ősztől bezárnak egy óvodát. Magas szám ez, ha azt vesszük, hogy a nagyközségben mindössze 4300-an élnek. Ezzel az intézkedéssel nagy terhet vett magára a polgármester, illetve a képviselő-testület. A témával — ahogyan az már lenni szokott — borult más is...A kétegyházi községházán kurtán-furcsán zajlanak az események. A polgármester pedig nem akarja tisztázni a róla szóló híreket.
Ő tudja, miért.Három édesanya keresett fel Kétegyházáról, hogy az újság segítségét kérje.— Tessék mondani, meg lehet tenni egy településen, hogy diktatórikus intézkedéssel bezárjanak egy óvodát, ahova 49 gyerek jár? Megtehetik, hogy rosszabb körülmények közé kényszerítsenek félszáz gyereket? Lehet, hogy forráshiányos Kétegyháza, de pont ezzel a pár százezer forinttal akarják helyrebillenteni a hiányt? — a kérdések özöne zúdult felém.— Gondolom, a polgármester nem egy személyben döntött...— Zárt ülést rendelt el, és nyolc—három arányban megszavaztatta az óvoda bezárását.— Mi volt az indok?— Az, hogy spórolni kell. Ha összehív minket és az óvoda alkalmazottait, és elmondja a problémát, akkor esetleg kompromisszumra tudtunk volna jutni. De így semmibe venni minket? Az ő 100 000 forintos költségtérítését bezzeg megszavazták neki.— Ha nincs pénz, hogy három épületben működjön az óvoda, mit csináljanak? Miért probléma, ha együtt lesznek az I-es és a II-es óvoda kicsinyei?— Sokkal rosszabb körülmények közé kerülnek. A két óvoda összevonásával közel százhúsz gyerek zsúfolódik össze, ahol az udvar fele akkora, mint volt azon a helyen, amit bezártak. Tudomásunk szerint a tisztiorvosi szolgálat sem vizsgálta meg az új helyet, hogy alkalmas-e százhúsz gyerek ellátására.— S mindezeket a tényeket nem ismerte a képviselő-testület?— De igen!Nézzük, mit mondanak a képviselők! Öttel sikerül beszélnem. Azt kérik, ne írjam a nevüket. Ha szükség lesz rá, akkor természetesen mindent vállalnak, amit elmondtak. Az anonim képviselőket számokkal jelölöm.— Miért zárják be az óvodát, mi volt az indok?— A spórolás — vágja rá az l-es számú képviselő.— Nem lehetett volna mindjárt a polgármester költségtérítésével kezdeni?— Maga szerint? — kérdez vissza. — Az volt az eredeti terv, hogy megbízunk egy bizottságot, járják körül, hol lehetne meghúzni a nadrágszíjat. De nem így történt. Úgy indult, hogy ez az ad hoc bizottság tételről tételre megvizsgál minden intézményt. Aztán egyszerre ott álltunk és közölték, a II-es óvodát meg kell szüntetni. Zárt ülésen döntöttünk, ezért túl sok mindent nem tudunk elmondani az ott történtekről. Voltak viták, az biztos.— Tudom, hogy ez titok, mert mindenki erről sugdolózik! Ez vicc!— Hát ez az! Tudja, ha már kiment a határozat, akkor már bárki tudhat róla.— Önök mindannyian megkapták a tiltakozó aláírásokat. Nem kellene lépni ebben az ügyben?— Azt hiszem, rendkívüli testületi ülést kellene összehozni — bólint a 3-as számú képviselő —, és most már nyílt ülésen megtárgyalni a témát.— A spórolással kapcsolatban hadd mondjam el — szólal meg a 4-es számú képviselő —, hogy két köztisztviselőt küldtek el, ami semmiféle pluszt nem hozott a konyhára, hiszen az ő fizetésüket fentről kapták. Most ennyivel kevesebbet kap az önkormányzat.— Mondok én cifrábbat is — veszi át a szót ismét az l-es. — A rendőrségen dolgozik titkárnőként egy hölgy, s az ő bérét az önkormányzat fizeti! Kértük a polgármestert, hogy küldje el. Nem került rá sor. Elküldtek viszont egy olyan munkatársat, aki az anyakönyvvezetéssel kapcsolatos dolgokat intézte. Ketten csinálták. Most egy maradt. Ha vele történik valami, nem lesz, aki a hivatalos papírokat megírja.— Már megbocsássanak, ezt is jóváhagyták, Önök akkor kit képviselnek, a falut vagy a polgármestert?— Az ő emberei vannak többségben. Az is köztudott a polgármesterről, hogy abszolút öntörvényű!— Azt tudták-e, hogy a fizetése 20, maximum 30 százalékát lehetett volna költségtérítésként megszavazni...? Ha jók az információim, 20—25 ezer forinttal szavaztak meg többet neki.— Ezt terjesztették elénk... Pedig, amivel többet vesz fel, talán elég lenne az óvoda működtetéséhez.Az 5-ös képviselővel külön találkozom.— Eleinte én is úgy gondoltam, hogy nem szavazom meg az óvoda bezárását — kezdi a beszélgetést. — Voltak is érveim és komoly vitáim a polgármesterrel. De miután a vezető óvónő is azt mondta, jól elférnek a gyerekek, megváltoztattam az elképzelésemet. Azt tanácsoltam, hogy zárjuk be a III-as óvodát, oda csak 18-an járnak. Csakhogy az nagyon kint van a periférián, onnan csak nehezen tudnának bejárni a kicsik.— Miért zárt ülésen tárgyalták az ügyet?— Én szerettem volna, ha nem zárt ülésen tárgyaljuk, de hát így alakult.— Úgy tudom, sok millióért újították fel azt az óvodát, amelyet bezárnak. Mi lesz az épülettel?— Felújították? Nem tudok róla! Szerintem korszerűtlen az az épület. Nem értem miért ez az ellenállás a polgármesterellenesek részről!Sok mindent szerettem volna a jegyzőtől is kérdezni. Öt perc gondolkodás után úgy döntött, nem beszél. Arra kért, értsem meg. Fél! S miután nem ő az egyetlen Kétegyházán, aki fél beszélni, megértettem.Természetesen a kép úgy lenne kerek, ha megszólalna Gulyás György polgármester is. Csakhogy ő cinikusan, lekezelően fogadta ezt a kérésemet. Először azt mondta, nincs miről beszéljünk, mert zárt ülés volt. Aztán arra kértem, találkozzunk a szerkesztőségben. Azt válaszolta, meggondolja. Nem jött. Negyven percet vártam, utána hívtam a mobilján. Ismét a lekezelő hang szólalt meg: ,,Eszem ágában sem volt magával találkozni, mit képzel magáról, maga fog igazságot szolgáltatni?!” Ledöbbentem ettől a stílustól és megjegyeztem, nem véletlenül mondják Kétegyházán, hogy öntörvényű. ,,Mit érdekel engem, hogy mit mondanak!” Ezek után nem volt mit mondanom. Elköszöntem Kétegyháza polgármesterétől...
.
Béla Vali
.
.
Kérdések a polgármesterhez:
Nem kellett volna megkérdezni a kisebbségi önkormányzat véleményét — miután román óvodáról van szó — az intézmény bezárását illetően?
Miért nem hívták össze a falugyűlést vagy a szülőket, az óvoda dolgozóit, mielőtt meghozták a határozatot? Miért félnek öntől Kétegyházán, polgármester úr?
Miért vesz fel több költségtérítési pénzt, mint ami törvényes?
Mi lesz az épülettel, amelyet bezártak?
Miért küldött el két köztisztviselőt, akik nem kerültek pénzébe az önkormányzatnak?
Miért fizeti a rendőrségen dolgozó adminisztrátort az önkormányzat?
Mi volt az a pazarló magatartás, ami miatt nem kapnak önhikis támogatást?
Ha van egyáltalán megtakarítás az óvoda bezárásával, arányban áll-e a 120 gyerek életminőségének romlásával?
.
Ilyen és hasonló kérdéssel készültem. Úgy tűnik, hiába, a polgármestert a közvélemény sem érdekli!

duminică, 27 aprilie 2008

Christos o înviat

- Christos o-nviat!

- Adevărat c-onviat!